SEA.TR

Фото сортер с пълноцветна технология

Характеристики
  • SEA.TR е оборудван с SMART RGB пълноцветни камери с оптична разделителна способност 0,06 мм, разпознаващи до 8 семейства дефекти.

  • SEA.TR се предлага с от 1 до 7 канала, това отговоря на всяко изискване за многократна инспекция и производствен капацитет.

  • Покрива най-високия сегмент на пазара, като същевременно инвестициите са сведени до минимум.

SEA.TR

Оптичен сортировач с пълноцветна технология

ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • SEA.TR е оборудван с SMART RGB пълноцветни камери с оптична разделителна способност 0,06 мм, разпознаващи до 8 семейства дефекти.
  • SEA.TR се предлага с от 1 до 7 канала, това отговоря на всяко изискване за многократна инспекция и производствен капацитет.
  • Покрива най-високия сегмент на пазара, като същевременно инвестициите са сведени до минимум.

Доскоро известна като Truer, SEA.TR разполага с усъвършенствана мултиспектрална система за наблюдение с пълноцветна RGB и инфрачервена технология. За да отговори на най-строгите изисквания за хигиена и качество на храните, технологията идентифицира и отделя дори най-малките разлики в цветовете и нюансите в почти всеки насипен продукт. Можете също така да комбинирате системата за цветно зрение с NIR и InGaAs технологии, за да отговорите на най-прецизните изисквания за сортиране.

Фото сортер

SEA.TR

Базиран на технологията Full-Color, SEA.TR допълва продуктовата гама за оптично сортиране на Cimbria, като предлага най-висока производителност и качество при стандартни стоки като зърно, семена, кафе, ядки и други хранителни продукти.

Той може да комбинира SMART Full-Color камери с NIR и InGaAs технологии, в зависимост от целта на сортиране, и по този начин да осигури най-доброто откриване и отстраняване на нежеланите елементи.