Системи за наблюдение на температурата

Управление на състоянието на продукта и контрол на качеството

ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Системите за мониторинг на температурата на Unitest могат да се използват в нови или съществуващи инсталации.
  • Следи температурата на зърното 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и предупреждава за горещи точки.
  • Системата може да активира охладители и вентилатори, за да спре нагряването на зърното в силози или други зони за съхранение.

Системи за наблюдение на температурата

Управление на състоянието на продукта и контрол на качеството

ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Системите за мониторинг на температурата на Unitest могат да се използват в нови или съществуващи инсталации.
  • Следи температурата на зърното 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и предупреждава за горещи точки.
  • Системата може да активира охладители и вентилатори, за да спре нагряването на зърното в силози или други зони за съхранение.

Cimbria има изключително богат опит в областта на зърнените култури, като е доставила повече от 6000 системи за мониторинг на температурата. Това гарантира правилен съвет, правилни решения и високо качество за всички наши клиенти, които се възползват от най-ефективното и безопасно решение за съхранение на зърно.

Зърното може да се съхранява по няколко начина, например в силози или т.нар. плоски складове. Смята се, че единствените заплахи за съхраняваното зърно са насекомите, примесите и гризачите.

Това е само частично вярно, тъй като истинската заплаха за съхранението на зърно са някои фактори, като влага, температура на околната среда, влажност, период на съхранение и температура на зърното. Ако тези параметри не са в равновесие, качеството на зърното се нарушава, което може да доведе до сериозни щети.

Балансът между съдържанието на вода и температурата е съществен фактор за поддържане на качеството на зърното. Ако един от тези фактори е твърде висок, зърното може да започне да се овлажнява. По време на процеса „транспирация“ зърното отделя сухо вещество и вода (което води до намаляване на теглото). Ако този процес не бъде спрян, условията на съхранение в силоза или склада осигуряват оптимални условия за развитие на микроорганизми, насекоми и други примеси. Това може да доведе до непрекъснат процес на бързо унищожаване на зърното.

С помощта на системата за мониторинг на температурата Cimbria операторът може да действа в подходящ момент, за да предотврати евентуално негативно развитие на условията за съхранение на зърно. Проблемите могат да бъдат решени чрез преместване, изсушаване или проветряване на зърното.

UNITEST

Система за наблюдение на температурата

Системата Unitest може да се използва при всички видове съхранение на зърно и може да се инсталира както в нови, така и в съществуващи съоръжения.

Температурата се следи непрекъснато с помощта на редица сензори, които са монтирани в носещи кабели, специално проектирани за монтаж в трудни условия.