Безпрахово зареждане

Безопасност и чистота в един продукт

Капацитет до 3500 м³ на час

ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Предназначени са за безпрахово разтоварване на сухи насипни материали.
 
  • За автоцистерни, бордови камиони, отворени и затворени вагони и контейнери.
 
  • Проектирани са за работа при тежки условия, дългосрочна издръжливост и висок капацитет.
 
  • Предлагат се модели за почти всички сухи насипни продукти, включително селскостопански продукти, промишлени стоки и суровини.

Безпрахово зареждане

Безопасност и чистота в един продукт

Капацитет до 3500 м³ на час

ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Предназначени са за безпрахово разтоварване на сухи насипни материали.
  • За автоцистерни, бордови камиони, отворени и затворени вагони и контейнери.
  • Проектирани са за работа при тежки условия, дългосрочна издръжливост и висок капацитет.
  • Предлагат се модели за почти всички сухи насипни продукти, включително селскостопански продукти, промишлени стоки и суровини.

Разтоварването на насипни продукти е свързано с риск от образуване на отпадъци и прах, както и с опасност от експлозия. Тези рискове могат да имат отрицателно въздействие както върху околната среда, така и върху безопасността на работното място и разходите на компанията. Cimbria Moduflex разработва, произвежда и предлага на пазара решения, които позволяват разтоварване на насипни продукти без прах. Правим това от 1977 г. и сме интегрирали над 12 500 системи, доставени в безброй индустрии. Системата Moduflex е натрупала голяма популярност, която постоянно носи ползи на клиентите по целия свят, инвестиращи в оборудване за разтоварване на насипни товари.

Модулната структура е уникална характеристика на Moduflex. Това дава на потребителя точно решението, от което се нуждае, съобразено с неговите нужди, както и ниво на гъвкавост, което позволява извършването на промени в оборудването и ремонти с минимално прекъсване на процеса на разтоварване. Това намалява разходите за поддръжка и загубата на време поради повреди.

Благодарение на солидната конструкция и динамичния дизайн нашите системи за разтоварване са изключително функционални и безопасни. Системите за разтоварване Moduflex са проектирани така, че да позволяват хармонично съчетание на дизайн, експлоатация и технологии, като отговарят на стандартите на Директивата за машините и Директивата ATEX за безопасност на оператора.

Обръщаме специално внимание на предоставянето на полезни съвети на нашите клиенти, за да могат те да изберат най-доброто решение – както от техническа, така и от финансова гледна точка. Клиентите ни винаги могат да бъдат сигурни, че избраните продукти са преминали през строги тестове и документация. Освен това всички стандартни части за износване на оборудването винаги са на разположение от фабричните складове, за да се осигури бързо и ефективно обслужване на всички наши клиенти.

КАПАЦИТЕТ ПРИБЛИЗИТЕЛНО 216 M³ НА ЧАС

Система за разтоварване Moduflex от серията C

Основен модел за товарене на зърно, захар, брашно и други подобни продукти с умерени характеристики на запрашеност и износване.

КАПАЦИТЕТ МЕЖДУ 250 И 700 M³ НА ЧАС

Система за разтоварване Moduflex от серията S

За разтоварване на зърно, захар, брашно и други подобни продукти с умерени характеристики на запрашеност и износване.

КАПАЦИТЕТ МЕЖДУ 250 И 700 M³ НА ЧАС

Система за разтоварване Moduflex от серията H

Товаро-разтоварен ръкав за продукти като цимент, фини прахови материали и други подобни продукти с висока степен на износване и запрашаване при експлоатация.

КАПАЦИТЕТ ДО 250 M³ НА ЧАС

Система за разтоварване Moduflex от серията F

Товаро-разтоварен ръкав с вграден филтърен модул. Прилага се на места, при които не е възможно свързване към централизирана изпускателна система или където има изискване продуктът да бъде върнат в продуктовия поток.

 

За зареждане на продукти като зърно, захар, брашно или подобни продукти с умерени характеристики на износване и запрашаване.

КАПАЦИТЕТ ДО 250 M³ НА ЧАС

Система за разтоварване Moduflex от серията D

Товаро-разтоварен ръкав с вграден филтърен модул. Прилага се на места, където свързването към централна изпускателна система не е възможно или подходящо. За зареждане на продукти като цимент, фини прахови материали и подобни продукти, които при експлоатация предполагат износване и запрашаване.

КАПАЦИТЕТ ДО 440 M³ НА ЧАС

Система за разтоварване Moduflex от серията HDF

Товаро-разтоварен ръкав с вграден филтърен модул.

Приложение на места, при които свързването към централна изпускателна система не е възможно или е неподходящо.

За зареждане на продукти като цимент, фини прахови материали и други подобни, при които при експлоатация се наблюдават високи нива на износване и запрашаване.

КАПАЦИТЕТ МЕЖДУ 250 И 700 M³ НА ЧАС

Система за разтоварване Moduflex от серията K

Товаро-разтоварен ръкав със странично монтиран филтърен модул. Приложения на места, където свързването към централна изпускателна система не е възможно или е неподходящо.

За зареждане на продукти като зърно, захар, брашно или подобни продукти с умерени характеристики на износване и запрашаване.

КАПАЦИТЕТ МЕЖДУ 250 И 700 M³ НА ЧАС

Система за разтоварване Moduflex от серията N

Товаро-разтоварен ръкав със странично монтиран филтърен модул.

Приложим на места, където свързването към централна изпускателна система е неподходящо или не е възможно.

За товаро-разтоварни дейности на продукти като цимент, фини прахови материали и други подобни продукти, при които се наблюдават високи нива на износване и запрашаване.

КАПАЦИТЕТ ДО 150 M³ НА ЧАС

Система за разтоварване Moduflex от серията T-250

За зареждане на хранителни продукти и продукти от химическата индустрия като прахове, пластмаса, гранули.

КАПАЦИТЕТ OT 440 ДО 1800 M³ НА ЧАС

Система за разтоварване Moduflex от серията A

Серията А е предназначена за товаро-разтоварни дейности на голямо разнообразие от сухи насипни продукти и когато е необходима по-голяма дължина – извън възможностите на по-малките ръкави от серията – например при работа в складове или други приложения за товаро-разтоварни дейности на открито.

КАПАЦИТЕТ OT 250 ДО 3500 M³ НА ЧАС

Система за разтоварване Moduflex от серията V

Товарният ръкав от серия V е предназначен за зареждане на всякакви сухи насипни материали в открити и закрити кораби и баржи, както и за складиране на открито и в складове. Здравата конструкция, която включва различни функции за безопасност, може да се приспособи към трасе с дължина до приблизително 27 m.

КАПАЦИТЕТ OT 250 ДО 1200 M³ НА ЧАС

Система за разтоварване Moduflex от серията V с вграден филтър

Серията V с интегриран филтър на изхода е серия от товарни ръкави за зареждане на всякакви сухи насипни материали в открити и закрити кораби и баржи, както и на места където връзката с централна система за съхранение не е възможна или където има заявка за връщане на продукта в продуктовия поток. Здравата конструкция, която включва различни функции за безопасност, може да се приспособи за удължена конструкция до приблизително 27 m.

Система FlexPositioner

Моторизирана система за позициониране за безпрахови товаро-разтоварни съоръжения. Внимателно проектирана и с компактни размери.

Устройството позволява прецизно позициониране на изхода във всяка хоризонтална посока, на максимално разстояние до 1000 мм от централната точка на товарния улей. FlexPositioner може да се достави и с греда, която може да се завърта на 90° наляво и надясно, като по този начин осигурява завъртане на 360°.