Доказано представяне при транспортиране на насипни материали

Целта на Cimbria е да конфигурира и предоставя транспортно оборудване с минимална сложност и с най-високи стандарти. По този начин фокусът е насочен към оптимизиране и/или подобряване на логистичния транспорт, както и към намаляване на отпадъците от насипни материали по време на транспортния процес.

Cimbria разработва транспортни решения въз основа на опита и обширните познания, натрупани в областта на експлоатацията. Фокусираме се както върху точното извършване на изчисленията по отношение например на капацитета, така и върху задълбоченото познаване на продуктите, които трябва да бъдат транспортирани.

Cimbria е един от най-големите световни производители на оборудване за транспортиране на семена, зърно и насипни материали както за селскостопански, така и за промишлени продукти.

Транспортни решения

Нашето транспортно оборудване обслужва голямо разнообразие от насипни материали – от селскостопански продукти до промишлени стоки и суровини. Предлагаме широка гама от стандартни аксесоари, които отговарят на изискванията за промишлена употреба, работа без прекъсване, характеристики на продуктите и географски условия.

Продуктова гама решения за транспортиране

Конвейерите, кофичковите елеватори и системите за транспортиране на Cimbria обработват голямо разнообразие от насипни продукти в зависимост от вашите нужди.