Вентилатори

Висока ефективност на прахоотделяне

ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Подпомага ефективността на оборудването и максималната му производителност.
  • Ненадминато прахоотделяне в комбинация с ниска консумация на енергия.
  • Минимално въздействие върху околната среда от страна на местните разпоредби.

Вентилатори

Висока ефективност на прахоотделяне

ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Подпомага ефективността на оборудването и максималната му производителност.
  • Ненадминато прахоотделяне в комбинация с ниска консумация на енергия.
  • Минимално въздействие върху околната среда от страна на местните разпоредби.

Отделът за научноизследователска и развойна дейност на Cimbria работи от много години, за да съчетае ефективното отделяне на прах с намалена консумация на енергия. В резултат на това Cimbria патентова Cimbria Cyclofan, най-ефективния механичен вентилатор за прахоотделяне, който съчетава изпускателния вентилатор с високоефективния вентилатор за прахоотделяне в едно компактно устройство. Ефективното прахоотделяне осигурява гарантирани предимства за околната среда.

 

Намаляването на въздействието на промишлените преработвателни предприятия върху околната среда е постоянно предизвикателство и Cimbria използва ресурси за научноизследователска и развойна дейност, за да бъде в крак с все по-строгите законови изисквания.

 

Технологията Cimbria Cyclofan все още се счита за ефективно решение, което може да се използва във всяка област, където местното законодателство изисква спазване на определени стойности на емисиите. Освен това Cimbria предлага широка гама от устройства за намаляване на шума под формата на полезни аксесоари, които могат да се монтират директно върху корпуса на вентилатора.

ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

Цялата гама Super Cyclofan, Cyclofan и Axifan е предназначена за вертикален монтаж и предлага гъвкавост при всяко решение. Гамата Cyclofan се адаптира перфектно към смукателните вентилатори на сушилните Cimbria, където големият обем влажен въздух трябва да се експлоатира възможно най-ефективно и безопасно.

ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

Всички модели Super Cyclofan, Cyclofan и Axifan могат да се монтират и в хоризонтално положение, ако това е по-удобно. Независимо от позицията на монтиране, ефективността на прахоотделяне се запазва. Гъвкавостта на монтажа, заедно с компактната и здрава форма, характерна за гамата Cimbria Cyclofan, улеснява и намалява продължителността на процеса на интегриране на устройството в цялостна инсталация.

Серията Cyclofan

Патентованата серия Cimbria Cyclofan съчетава в едно компактно устройство вентилатор и ефективен циклон за прахоотделяне. Cyclofan постига типична ефективност на прахоотделяне от 96-98%, съчетана с ниска консумация на енергия, което е забележителен резултат в сравнение с конвенционалните вентилатори и циклони.

Ефективното отделяне на праховите частици се основава на центробежната сила от въртящия се въздушен поток, получена с помощта на специално проектиран центробежен ротор и разработена с помощта на насочващи матрици. Силното въртене задвижва праховите частици срещу цилиндричните стени, където съдържащият прах въздух се отделя от останалия въздух в сепариращата секция и впоследствие се пренася към мини циклона.

Вентилаторът Cyclofan е изключително полезен при обработката на влажен въздух от сушилни за зърно. Въпреки това в други смукателни инсталации, където се изисква голям обем въздух и ниски емисии на прах, вентилаторът Cyclofan е идеалното решение за механично намаляване на емисиите на прах. В този случай производителността се надминава само от типичните въздушни филтри – решение, свързано със значително по-високи разходи.

Серията Super Cyclofan

Cimbria Super Cyclofan представлява развитие на технологията Cimbria Cyclofan. Благодарение на системата за двойно задвижване се постигна интегрирането на изключително гладък цилиндър от неръждаема стомана с разширена разделителна камера, което позволява по-голям обем въздух да премине към мини циклона, оптимизирайки способността на вентилатора да отделя прах.

Структурата и размерът на праховите частици все още са решаващи фактори по отношение на ефективността, но границите на ефективността са разширени още повече, като нивото на отделяне на нормален зърнен прах може да надхвърли 99%.

Начинът, по който работят вентилаторите Super Cyclofan, е следният: рекуперативно устройство задвижва енергията, генерирана от въздушния поток, към двигателя чрез системата за предаване на клиновидния ремък. По този начин вентилаторите Super Cyclofan работят с 20 % по-голям обем въздух в сравнение с нормалните вентилатори Cyclofan със същата мощност на двигателя. В този случай регулаторът на обема на въздуха Varifan предлага променливо и непрекъснато регулиране на обема на въздуха от 100 % до 60 %, като наред с това намалява консумацията на енергия. Благодарение на максималната ефективност на разделяне и ниската консумация на енергия вентилаторът Super Cyclofan може да изпълнява широк спектър от задачи за засмукване. В случай на отделяне на влажен въздух, напоен с прах, този вентилатор е практична алтернатива на филтърните устройства.

Аксиален вентилатор

Аксиалният вентилатор на Cimbria е изключително ефективен. Този вентилатор с ниско налягане е специално проектиран за засмукване от сушилни с непрекъснат поток на Cimbria. Аксиалният вентилатор е оборудван със здраво задвижващо устройство, изработено от найлон. За разлика от другите вентилатори Cimbria, регулаторът на въздушния обем Varifan не е монтиран външно, а е монтиран във вентилационната камера.

Аксиалните вентилатори не се препоръчват за прахоотделяне, но имат предимства, като например възможността за засмукване на големи обеми въздух при минимални разходи. Аксиалните вентилатори могат да се монтират както хоризонтално, така и вертикално.

Центробежен вентилатор

Центробежният вентилатор Cimbria тип CM е вентилатор за средно налягане с противодействащи извити лопатки, изработени от стомана. Задвижващото устройство има функция за автоматично почистване и е динамично балансирано. Вентилаторът CM обикновено се използва като смукателен вентилатор в рамките на почистваща машина Cimbria или като вентилатор за вентилация в силози или складове за зърно. Той е оборудван с дроселови клапи и може да бъде снабден със специално разработения регулатор Varifan като допълнително оборудване.