SEA IQ

Интегрирайте RGB, NIR и SWIR или UV във всеки комплект камери. Те работят на няколко честоти, за да съответстват на повече данни, събрани по време на десетки хиляди сканирания в секунда.

SEA TR

Известен преди като Truer, SEA.TR разполага с усъвършенствана мултиспектрална система за виждане с пълноцветна RGB и инфрачервена технология.

SEA CX

Известен преди като Chromex, фото сортираща машина Cimbria SEA.CX използва усъвършенствана технология, за да „вижда“ като човешкото око и да разпознава до 16 семейства дефекти.