Винтов транспортьор

Ефективно преместване на материала хоризонтално или под специфичен ъгъл на повърхнината