Услуги

Предлагаме комплексни услуги в проектирането и монтажа на цялостни инсталации за преработка на зърнени култури, семена и др.

Консултации

Наред с нашите продуктите, ние предлагаме и консултации, основани на задълбочени и всеобхватни технологични познания, и разбиране на техническите процеси.

Надеждността на дизайна, инженеринга и производството на нашите продукти се подсилват от солиден опит в управлението на проекти. Твърдо сме убедени, че нито един проект не е напълно реализиран, докато хората, които участват и отговарят за ежедневните дейности, не знаят точно как да работят, контролират и поддържат съответното оборудване.

От съществено значение за съветите, които предоставяме на нашите клиенти е нашият над 50 години опит в проектирането на съоръжения  и инсталации. Заедно със задълбочените познания в областта на управлението на културите, нашата подкрепа допринася за успешното реализиране на представянето на проекта. Добре подготвеният проект е крайъгълният камък на предприятие, което ще успешно работи 24 часа в денонощието.

Проектиране

Нашите умения са основани на задълбочени специализирани и пазарно ориентирани познания, така предоставяме решения за развитие и проекти „до ключ“. Тези умения са придобити чрез интензивни изследвания и работа в екип с нашите клиенти по целия свят.

За да създадем цялостна представа ние прилагаме всички тези знания и умения при проектирането на преработвателни инсталации и цялостни решения. По този начин предлаганите решения гарантират оптимална координация на всички компоненти на инсталациите и намаляват грешките, възникващи при ежедневната работа или при поддръжката на машината до минимум.

Монтаж

За да функционират непрекъснато на желаното ниво на производителност, от съществено значение е инсталацията, устройството и свързаното с тях оборудване да бъдат монтирани правилно. Cimbria е представена от талантливи, квалифицирани и опитни инженери в областта на инсталациите.