Енергийно ефективни сушилни с голям капацитет

Процесът на сушене включва три основни елемента: продукт с високи нива на влажност, въздух и енергия. Пълния контрол върху въздушния поток, температурата и потока на продукта гарантира, че качеството на продукта, капацитетът и рационалното потребление вървят ръка за ръка.

В резултат на проектите за сушилни за семена и зърно на Cimbria се получи най-гъвкавото модулно решение на пазара, което отново потвърди позицията ни на лидер в тази област.

Сушенето на селскостопанските продукти с нагряване на въздуха е най-безопасният и най-широко използван метод за запазване на качеството дори при дългосрочно съхранение.

Решения за сушене

За ефективно и пълноценно сушене на различни видове семена и зърнени култури продуктовата гама на Cimbria включва еднопроходни, двупроходни и трипроходни сушилни с непрекъснат поток на продукта. За сушене на несвободно течащи продукти, чувствителни към механична обработка, продуктовата линия предлага хоризонтални лентови сушилни. Барабанната сушилня Dantoaster е предназначена за високотемпературно сушене на зърно, стерилизация, желатинизация и изпичане на различни видове зърно.

Широка гама от сушилни

Сушилните с непрекъснат поток, хоризонталните и барабанните сушилни на Cimbria осигуряват ефективност и качество. Линията включва пълна гама от вентилатори, нагреватели и контролни панели.