Защитете Вашите зърнени култури и семена

Поддържайте количеството и качеството.

Съхранението на семена и зърно изисква специално внимание и същевременно контрол. В процеса на проектиране ние вземаме предвид процеса на обработка и технологията за всеки аспект и детайл.

Cimbria разполага с ценни знания и опит, натрупани в продължение на повече от 60 години дейност в световен мащаб. Заедно със задълбочените познания за обработката и преработката на културите, това допринася за успешното решение за съхранение.

За Cimbria няма проекти за съхранение, които да са твърде сложни или твърде прости – независимо дали става въпрос за мащабно или по-малко решение за съхранение на семена и зърно, независимо от формата или повърхностите на материалите.

Съхранение

Cimbria ви дава достъп до силози за зърно с плоски и трапецовидни дъна. Квадратните силози Cimbria се произвеждат от тежки, трапецовидни или с лицево покритие стоманени плочи, заварени или закрепени с болтове към масивни ъглови стойки. Системата за следене на температурата е от съществено значение в складовите съоръжения за предотвратяване на загуби чрез предупреждаване на операторите за потенциални проблеми.

Софтуерът за управление на запасите осигурява непрекъснато измерване на нивата на запасите в силозите за зърно или в складовете. Всички движения в силозите за съхранение се записват на една страница с история на силозите и ежедневно се сравняват със съответните транзакции за този съд.

Гама съоръжения за съхранение

Висококачествено съхранение и иновативни решения за проактивно управление на вашите зърнени култури.