Безопасното съхранение предотвратява загуби

Unitest 5G е напълно автоматична система за следене на температурата в зърнени и други култури или в дървени стърготини. Системата може да се използва във всички видове съоръжения за съхранение на зърно и може да се добавя както към нови, така и към съществуващи съоръжения.

Температурата се следи постоянно с помощта на няколко сензора, които са монтирани в носещи кабели, специално проектирани за съответната инсталация.

Софтуерът на Unitest 5G осигурява голяма лекота на използване, той може да бъде адаптиран към всички езици, а с помощта на графични икони сме опростили използването на системата. Софтуерът Unitest 5G се предлага с множество нива на достъп, като използването на пароли осигурява защита срещу неоторизирана употреба.

Автоматичната вентилация на силозите е важна при генериране на топлина, но също така е особено важно тя да се извършва в точното време и при подходяща външна температура. Unitest 5G е разработен с акцент върху този аспект, за да се избегне ненужното проветряване. Това гарантира икономии в потреблението на електроенергия.

Unitest 5G не е само система за измерване на температурата; тя може да се използва и за измерване на нивата на продуктите.

Știri